Lokalizator Ridgid SR-24

Precyzyjny lokalizator kabli i rur wyposażony w odbiornik GPS i Bluetooth. Urządzenie wyświetla rzeczywiste położenie lokalizowanego przewodu oraz inne, krzyżującej się  infrastruktury.

>

/

Lokalizator Ridgid SR-24

Precyzyjny lokalizator kabli i rur wyposażony w odbiornik GPS i Bluetooth. Urządzenie wyświetla rzeczywiste położenie lokalizowanego przewodu oraz inne, krzyżującej się  infrastruktury.

>

/

Dynatel 2573E-iD

Lokalizator kabli, rur stalowych, uszkodzeń powłoki, znaczników EMS i EMS-iD

Zestaw z nadajnikiem 12W, ramką do lokalizacji uszkodzeń, torbą, obejmą indukcyjną Dynacoupler, torbą, szpilką  i kompletem kabli. >

/

Dynatel 2573E-iD

Lokalizator kabli, rur stalowych, uszkodzeń powłoki, znaczników EMS i EMS-iD

Zestaw z nadajnikiem 12W, ramką do lokalizacji uszkodzeń, torbą, obejmą indukcyjną Dynacoupler, torbą, szpilką  i kompletem kabli. >

/

Markery pasywne EMS

Znaczniki EMS umożliwiają oznakowanie i precyzyjną lokalizację podziemnych kabli i rur różnych użytkowników. >

/

Markery pasywne EMS

Znaczniki EMS umożliwiają oznakowanie i precyzyjną lokalizację podziemnych kabli i rur różnych użytkowników. >

/

Testery telekomunikacyjne

Urządzenia do testowania i kwalifikacji par miedzianych xDSL . Urządzenia do pomiarów i certyfikacji sieci LAN.

/

Testery telekomunikacyjne

Urządzenia do testowania i kwalifikacji par miedzianych xDSL . Urządzenia do pomiarów i certyfikacji sieci LAN.

/

Mierniki i spawarki światłowodowe

Urządzenia do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń w światłowodach. Spawarki światłowodowe, narzędzia do obróbki kabli i przygotowywania włókien światłowodowych

/

Mierniki i spawarki światłowodowe

Urządzenia do pomiarów i lokalizacji uszkodzeń w światłowodach. Spawarki światłowodowe, narzędzia do obróbki kabli i przygotowywania włókien światłowodowych

/

Lokalizacja uszkodzeń kabli

Urządzenia do lokalizacji uszkodzeń w kablach miedzianych telekomunikacyjnych. Reflektomerty TDR, mostki rezystancyjne, ramka do lokalizacji uszkodzeń powłoki, pomiary rezystancji i izolacji.

/

Lokalizacja uszkodzeń kabli

Urządzenia do lokalizacji uszkodzeń w kablach miedzianych telekomunikacyjnych. Reflektomerty TDR, mostki rezystancyjne, ramka do lokalizacji uszkodzeń powłoki, pomiary rezystancji i izolacji.

/

Lokalizacja kabli i infrastruktury podziemnej

Nowoczesne lokalizatory podziemnych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, rur gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych. Identyfikatory kabli, wykrywacze metali. Mapowanie infrastruktury w systemach GIS.

/

Lokalizacja kabli i infrastruktury podziemnej

Nowoczesne lokalizatory podziemnych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, rur gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych. Identyfikatory kabli, wykrywacze metali. Mapowanie infrastruktury w systemach GIS.

/